Göç Çalışmaları ve Mültecilere Destek Faaliyetleri Yürüten Dernek ve Vakıflar

İşte Türkiye’de faaliyet gösteren bazı dernekler ve kendi tanımlarıyla yaptıkları işler;

 1. Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü

Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Birleşmiş Milletler ajansları gibi göç alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde kayıt altında bulunan ve yardıma muhtaç durumda yaşayan tüm yabancılara yönelik acil yardım ile uyum ve bütünleşme hizmetleri verilmesi, ayni ve nakdi yardım sağlanması, proje ve programların geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Kızılay Kart (ayni ve nakdi yardım maksatlı dağıtılan akıllı kartlar), çocuk koruma/çocuk dostu alanlar (4-18 yaş grubuna yönelik sunulan psikososyal destek ve beceri geliştirici faaliyetler), toplum merkezleri (kamp dışında bulunan yetişkin ve çocuk nüfusa yönelik meslek ve lisan kursları ile uyum çalışmaları, psikososyal destek, koruma, yönlendirme ve savunuculuk faaliyetleri v.s.) ve sınır yardımları faaliyetlerinin (Suriye içerisine ulaştırılmak üzere bağışlanan insani yardım malzemelerinin sınır noktalarından gönderimi) yanı sıra kabul ve barınma ile geri gönderme merkezlerinde sunulan hizmetler Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

** Bursa Kızılay Toplum Merkezinde gönüllü faaliyetlerde bulunmuştum. Bu tarz merkezlerde bu insanlarla daha yakından ilgilenme fırsatı yakalayabilirsiniz.

https://www.kizilay.org.tr/

 1. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), bağımsız, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir dernek olarak, Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacılara yardım etmek amacıyla 1995 yılında Ankara’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana mülteci ve sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimleri konusunda sosyal ve hukuki destek veren, psiko-sosyal destek sağlayan, sosyal yaşama uyum sağlamaları amacıyla çeşitli kurslar ve faaliyetler düzenleyen SGDD, bugün 40’tan fazla ilde 60’ı aşkın ofisi ile Türkiye’de faaliyet gösteriyor. SGDD, dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin tüm sığınmacı ve mülteci gruplarına hizmet sunuyor. 2016 yılında Atina’da da ilk yurt dışı temsilciliğini açan SGDD, 20 yıllık deneyimi ile Türkiye dışında yaşayan mülteci ve sığınmacılara yardım etmeyi hedefliyor. SGDD bünyesinde çalışan sosyal çalışmacılar, saha çalışanları, psikologlar, sağlık eğitmenleri, tercümanlar, avukatlar, uyum uzmanları, engelli uzmanları, dil ve beceri eğitmenleri, gönüllüler, mobil saha ekipler; yerel otoriteler, Birleşmiş Milletler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak mülteci ve sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamayı amaçlıyor.

http://sgdd.org.tr/

 1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Dünya Savaşı sonrasında evlerinden kaçan veya evlerini kaybetmiş milyonlarca Avrupalıya yardım etmek amacıyla 1950 yılında kuruldu. Görev süresinin üç yıl sonra dolması öngörülmüştü ve bu süre zarfında UNHCR’nin çalışmalarını tamamlaması gerekiyordu. 66 yıl sonra bugün kuruluşumuz hala yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, dünya genelinde mültecileri korumaya ve onlara yardım etmeye devam etmektedir. 1960’dan bu yana, BM Mülteci Örgütü (UNHCR) sığınma ve mülteci konularında Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde çalışıyor. Türkiye ve UNHCR mevcut işbirliğine resmiyet kazandıran ve sağlamlaştıran Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nı 1 Eylül 2016’da imzalamıştır. UNHCR’nin Türkiye operasyonu, Ankara’daki merkez ofisinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Van’daki saha varlığıyla dünyadaki en büyük operasyonlarından biridir.

http://www.unhcr.org/tr/

 

 1. GAR – Göç Araştırmaları Derneği

GAR – Göç Araştırmaları Derneği 21 Eylül 2017’de kuruldu. Dernek; göç alanında çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak, göç araştırma ve araştırmacılarını desteklemek, çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşimi sağlamak amacı ile kuruldu. Ayrıca hem göç araştırmacılarının karşılaştıkları bilimsel, kurumsal ve etik sorunlara çözüm üretmeyi, hem de kağıtlı/kağıtsız göçmenlerin, sığınmacı ve mültecilerin farklı alanlarda karşılaştıkları mağduriyetleri kamuoyuyla paylaşarak farkındalık oluşturmak amaçlarımız arasında.

https://gocarastirmalaridernegi.wordpress.com/

 1. Göç Araştırmalar Vakfı

http://gocvakfi.org/

 1. Göç İzleme Derneği (Göç-İz)

Göç İzleme Derneği (Göç-İz) genelde göç özelde zorunlu göçe tabi tutulan insan kitleleri arasında etkin bir sosyal dayanışma geliştirmek ve göç mağdurlarının insanca bir yaşama yönelik taleplerini yükseltmek amacıyla, 2016 yılında İstanbul’da kuruldu.

https://www.gocizlemedernegi.org/#

 1. BAL-GÖÇ Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği

II.Dünya savaşından sonra Bulgaristan’da iktidarı ele geçiren komünistler ülkede bulunan başta Türkler olmak üzere azınlık gruplarına karşı uyguladıkları politikalarla onları Bulgarlaştırmaya çalıştılar. Azınlıkların insani direnişi ile karşılaşan Bulgar Komünist yönetimi 1970’li yıllardan itibaren ise baskı ve şiddet politikalarına girişerek amaçlarına ulaşmaya çalıştılar. Komünist yönetimin çöküşüne kadar yani 1989 yılına kadar Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığa karşı  kültürel olarak yok etme amaçlı uygulamalar gün geçtikçe arttı. II.Dünya savaşı sonrası rejim muhaliflerinin toplatıldığı Belene Kampı Bulgarların asimilasyon politikasına karşı çıkan Türkler için bir toplama kampı haline gelmeye başladı. Bulgar Komünist yönetimi Belene kampını Türk Azınlığın Türkiye’ye göç etmesini sağlamak için de bir amaç olarak kullanmaktaydı. Uygulanan bu kültürel yok etme ve büyük asimilasyon politikasına karşı Türkiye’de ve Dünya’da kamuoyu oluşturup mücadele etmek için 7 Ocak 1985 tarihinde , ülkedeki Balkan Göçmenlerinin en yoğun yaşadıkları şehir olan Bursa’da bir sivil toplum kuruluşu doğdu: BAL-GÖÇ

http://www.balgoc.org.tr/

 1. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

https://www.umhd.org.tr/

 1. Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği

Dernek, sürdürülebilir kalkınmanın temel üç öğesi olan “ekonomik”, “sosyal” ve “çevresel” boyutunu gözeterek, kentsel ve kırsal kalkınma, iltica ve göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere sosyal alanlara odaklanarak bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, Madde 4’te detaylı biçimde belirtilen diğer faaliyetlerde de bulunarak sivil toplum, akademi, kamu kurumları gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

http://www.demis.org.tr/

 1. Mültecilerle Dayanışma Derneği

Yurdumuza sığınmış sığınmacı, göçmen veya mülteci durumundaki sahipsiz insanların haklarını korumak ve savunmak için; MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER), 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kuruldu.16 Haziran 2007 tarihinde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Mazlum Der’ in daveti ile, İzmir’ de kurulu bulunan birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) Ankara’dan bir temsilcisinin ve bazı kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile “mülteci sorunu ve İzmir örneği” konulu bir günlük bir toplantı düzenlenmişti. Bu bir günlük çalışmanın sonunda bazı katılımcı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşturulan bir koordinasyon kurulu, 2007′nin Kasım ayına kadar İzmir’de bulunan sığınmacılara, günlük iki öğün yemek yardımı başta olmak üzere çeşitli insani yardım sağladı.

http://www.multeci.org.tr/

 1. Yabancı Haklarını Koruma Derneği

Yurtiçinde ve yurtdışında dil,din,ırk,cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak,insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek. Toplumların sosyoekonomik düzeyini yükseltmek insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak,insanlar ve ülkeler arasında köprü görevi üstlenmektir.

http://www.yabancihaklari.org.tr/

 1. Mülteci Destek Derneği

MUDEM, sosyal alanda sığınmacıların, mültecilerin, göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler yürütmektedir.

http://mudem.org/

 1. Mülteciler Sığınmacılar, Göçmenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Dernek, sığınmacıların, mültecilerin, göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek, yardım ve destek faaliyetleri yürütmek, mevcut ve ileride olabilecek sorunlara ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, çerçevesinde konunun her boyutuyla ilgili, çözümler aramak ve Türkiye’deki Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde mevcut mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlaştırılması yönünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Home

 1. Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği

MSYD, bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.

http://msyd.org/

 1. Mülteci Entegrasyon Ve Destek Derneği -HİRAETH

2014 yılından bu yana mülteci çocukların şehrimize entegrasyonunu ve eğitimlerini dertlenmiş olan ve bu alana yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerini gönüllü olarak yürütmüş olan ekimizin çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturur. Gönüllülük esasına dayanarak oluşturduğumuz bu ekip, çeşitli çalışmalarla yaklaşık üç yıldır birçok mülteci çocuğun hayatına temas etmiştir. Oluşturduğumuz ekip ve kazandığımız tecrübeler neticesinde, çalışmalarımızı sistematikleştirerek daha fazla ve derinlemesine fayda sağlayabilmek adına, 2017 yılında Hiraeth Derneği’ni kurmuş bulunmaktayız.

http://hiraethdernegi.com/

 1. Suriye Dostluk Derneği (SDD)

Toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınma başta olmak üzere; kültür, sanat, eğitim, çevre, spor ve sağlık konularında özellikle, kadın, engelli, gençlik ve çocuk gibi gruplara yönelik olarak, etkinlik ve araştırmalar yaparak, bu konular ile ilgili ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurarak, yerel, ulusal ve uluslar arası projeleri hayata geçirerek ilgili konulardaki sorunlara çözüm üretmek amacı ile 2009 yılında kurulmuş ve 8 şubesi ile çalışmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz projelerle, toplumun farklı kesimlerinde, desteğe ihtiyaç duyulan konularda çeşitli vakıf ve derneklerin sürdürdükleri çalışmalara katkıda bulunarak artı değer oluşturmanın yanı sıra, toplumda çoğu zaman göz ardı edilen ve sosyal sorumluluk gerektiren konularda farkındalık yaratmaya çalışmaktayız

http://suriyedostlukdernegi.org/

 1. Hayata Destek Derneği

Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005’ten bu yana insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumu Güçlendirme ve Koordinasyon çalışmaları yürütüyor ve hayatı destekliyoruz.

http://www.hayatadestek.org/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir